Witamy na stronie Sekcji Elektrociep艂owni i Ciep艂owni Og贸lnokrajowego Zrzeszenia Zwi膮zk贸w Zawodowych Pracownik贸w Ruchu Ci膮g艂ego

Jest to sekcja dzia艂aj膮ca w ramach OZZZPRC. Obecnie skupia 22 organizacje zwi膮zkowe z terenu ca艂ego kraju. Biuro Sekcji znajduje si臋 w Veolia Energia Pozna艅 ZEC S.A. 61-016 Pozna艅 ul. Energetyczna 3. Przewodnicz膮cym Sekcji EC i C OZZZPRC jest Jan Ci臋偶ki.

 

Konferencja Rady Sekcji Elektrociep艂owni i Ciep艂owni
Og贸lnokrajowego Zrzeszenia Zwi膮zk贸w Zawodowych Pracownik贸w
Ruchu Ci膮g艂ego w dniach 05-08.12.2017 r.
w Kobylnicy k/Poznania.

W dniach od 5 do 8 grudnia 2017 roku w Kobylnicy k/Poznania odby艂a si臋 konferencja Rady Sekcji Elektrociep艂owni i Ciep艂owni Og贸lnokrajowego Zrzeszenia Zwi膮zk贸w Zawodowych Pracownik贸w Ruchu Ci膮g艂ego.

Konferencja przedstawicieli Sekcji EC i C by艂a podzielona na II panele tematyczne.

W I panelu tematycznym przedstawiciele Sekcji EC i C konferowali w zagadnieniach w艂asnych dotycz膮cych Sekcji EC i C oraz w tematach dotycz膮cych spraw, m. innymi, OZZZPRC, Forum Zwi膮zk贸w Zawodowych, Zespo艂u Tr贸jstronnego ds. Bran偶y Energetycznej. W drugiej cz臋艣ci I panelu udzia艂 wzi膮艂 zaproszony go艣膰 w osobie, Krzysztofa Kisielewskiego - Przewodnicz膮cego OZZZPRC.

Od lewej strony: Roman Murzynowski 鈥 NSZZ PRC w Poznaniu, Jan Ci臋偶ki 鈥 Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C, Krzysztof Kisielewski 鈥 Przewodnicz膮cy OZZZPRC, Bogdan Walkowiak 鈥 Z-ca Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C.

II panel tematyczny dotyczy艂 szkolenia przedstawicieli Sekcji EC i C OZZZPRC, kt贸re prowadzi艂 wyk艂adowca Pan Piotr W膮偶 - doktor nauk prawnych, bieg艂y S膮du Okr臋gowego w Katowicach z zakresu delegowania pracownik贸w i eksperta Pa艅stwowej Inspekcji Pracy.

Tematyka szkolenia dotyczy艂a zagadnie艅 zwi膮zanych z KONTROWERSJAMI I TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY ORAZ DELEGOWANIEM PRACOWNIK脫W DO PRACY ZA GRANIC膭 - studia przypadk贸w.

Od lewej strony: Piotr W膮偶 鈥 wyk艂adowca, Wojciech Janowicz 鈥 ZZPRC z Zielonej G贸ry, Ryszard Zadro偶ny 鈥 ZZPRC z Zielonej G贸ry, Dariusz Piecyk 鈥 MOZ ZZPRC z Wroc艂awia.

Zebrani przedstawiciele Sekcji EC i C omawiali i dyskutowali, mi臋dzy innymi, nad zagadnieniami dotycz膮cymi:

 • kszta艂tu i organizacj膮 Sekcji EC i C OZZZPRC po przej艣ciu na emerytur臋 w II po艂owie 2018 roku i zako艅czeniu dzia艂alno艣ci zwi膮zkowej, kol. Jana Ci臋偶kiego - Przewodnicz膮cego Sekcji i kol. Hieronima Owczarka - Sekretarza Sekcji, Cz艂onka Zarz膮du Sekcji, a tak偶e, kol. Witolda 艢liwy 鈥 Skarbnika, Cz艂onka Zarz膮du Sekcji,
 • opracowania w艂asnego, kol. Jana Ci臋偶kiego - Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C, pod tytu艂em ,,Imperatyw uzgodniony pomi臋dzy (nazwy Stron) konieczny we wszelkich negocjacjach prowadzonych przez reprezentant贸w Porozumienia鈥,
 • sekcji bran偶owych, obecnie w strukturze OZZZPRC znajduj膮 si臋 organizacje zwi膮zkowe, kt贸re niezrzeszone s膮 w 偶adnej sekcji bran偶owej,
 • biuletynu ZMIANY, przedstawiciel Sekcji EC i C, kol. Kazimierz 呕ertka b臋d膮cy cz艂onkiem Rady Programowej biuletynu OZZZPRC zosta艂 odpowiedzialny za opracowanie sprawozda艅 z posiedze艅 sekcji bran偶owych, pokr贸tce zosta艂a om贸wiona sytuacja egzekwowania sprawozda艅 z posiedze艅. Przedstawiciel Rady Programowej biuletynu ZMIANY b臋dzie wymaga艂 od przewodnicz膮cych sekcji bran偶owych przesy艂ania sprawozda艅 z posiedze艅 ich Sekcji,
 • nowego Regulaminu Bran偶owego Sekcji OZZZPRC,

Od lewej strony: Wojciech Janowicz 鈥 ZZPRC z Zielonej G贸ry, Ryszard Zadro偶ny 鈥 ZZPRC z Zielonej G贸ry, Dariusz Piecyk 鈥 MOZ ZZPRC z Wroc艂awia, Krzysztof Przekwas 鈥 MOZ ZZPRC z Wroc艂awia, Kazimierz 呕ertka z NSZZ PRC i W z Cieszyna, Adam Bembnista 鈥 ZZPRC w Bydgoszczy, Mariusz Grycan 鈥 ZZPRC w Bydgoszczy, Roman Murzynowski 鈥 NSZZ PRC z Poznania, Bogdan Walkowiak - Z-ca Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C, Jan Ci臋偶ki 鈥 Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C.
 • tworzenia przez przedstawicieli Zespo艂u Tr贸jstronnego do spraw Bran偶y Energetycznej nowego Ponadzak艂adowego Uk艂adu Zbiorowego Pracy dla Pracownik贸w Przemys艂u Energetycznego. Kol. Jan Ci臋偶ki, Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C, nadmieni艂, 偶e w sytuacji obowi膮zywania nowego PUZP, ka偶da sp贸艂ka prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 energetyczn膮 w Polsce musia艂aby wprowadzi膰 postanowienia PUZP w swoich sp贸艂kach na podstawie odpowiednio wprowadzonych zapis贸w do ustawy przez Rz膮d Polski.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Sekcji EC i C by艂o om贸wienie dzia艂alno艣ci Forum Zwi膮zk贸w Zawodowych oraz wybory do w艂adz Forum Zwi膮zk贸w Zawodowych. Kongres Forum Zwi膮zk贸w Zawodowych odb臋dzie si臋 w dniach 14-15 maja 2018 roku w miejscowo艣ci Osa.

Sekcja EC i C podj臋艂a uchwa艂臋 na mocy, kt贸rej kandydatem na Delegata na Kongres Forum Zwi膮zk贸w Zawodowych zosta艂, kol. Pawe艂 Swoboda 鈥 Z-ca Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C. Stosowna uchwa艂a Rady Sekcji EC i C zostanie przekazana do Prezydium i Przewodnicz膮cego OZZZPRC.

Od lewej strony: Piotr Kasper 鈥 ZZPRC w Czechowicach-Dziedzicach, Marek Lisiecki 鈥 ZZPRC w Rzeszowie, Robert Machnacki 鈥 ZZ PRC w Warszawie, Mieczys艂aw 艁yczko 鈥 ZZ PRC w Warszawie, Pawe艂 Swoboda - ZZ PRC w Warszawie, Sawomir Saberniak 鈥 MZZPRC w Elbl膮gu, Wojciech Kornarzy艅ski 鈥 ZZPRC w Lublinie, Jaros艂aw Niewiadomski 鈥 NSZZ PRC w Gorzowie Wlkp.

W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Rady Sekcji EC i C obecni obradowali w zagadnieniach w艂asnych dotycz膮cych Sekcji EC i C. Przedstawiciele Sekcji EC i C wyznaczyli terminy posiedze艅 Rady Sekcji w 2018 roku:

 • w lutym
 • w kwietniu, na Zje藕dzie KZD OZZZPRC w Bukowinie Tatrza艅skiej, w dniach 18-20.04.2018 roku,
 • we wrze艣niu,
 • w grudniu

Zebrani ustalili, 偶e zostan膮 przes艂ane przez Cz艂onk贸w Sekcji EC i C drog膮 mailow膮 do biura Sekcji EC i C w Poznaniu:

 • obowi膮zuj膮ce stanowiska pracy uprawniaj膮ce do przej艣cia pracownik贸w na emerytury pomostowe, a nast臋pnie rozes艂ane do organizacji zwi膮zkowych skupionych w Sekcji EC i C,
 • wype艂nion膮 ankiet臋 funkcjonuj膮c膮 na potrzeby Sekcji EC i C, a dotycz膮c膮 sytuacji w zak艂adzie pracy i dzia艂aj膮cej tam organizacji zwi膮zkowej.

Na zako艅czenie tej cz臋艣ci obrad I panelu tematycznego dotycz膮cego spraw w艂asnych Sekcji przedstawiciele poszczeg贸lnych organizacji zwi膮zkowych omawiali sytuacje w swoich zak艂adach pracy.

W nast臋pnej cz臋艣ci I panelu tematycznego w posiedzeniu Rady Sekcji EC i C udzia艂 wzi膮艂 zaproszony go艣膰 w osobie kol. Krzysztofa Kisielewskiego 鈥 Przewodnicz膮cego OZZZPRC.

Od lewej strony: Jan Ci臋偶ki 鈥 Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C, Krzysztof Kisielewski 鈥 Przewodnicz膮cy OZZZPRC, Bogdan Walkowiak 鈥 Z-ca Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C, Marek Paletko - ZZPRC w Katowicach, Piotr Kasper 鈥 ZZPRC w Czechowicach-Dziedzicach.

Tematyk膮, jak膮 zajmowali si臋 i omawiali przedstawiciele Sekcji EC i C przy udziale Przewodnicz膮cego OZZZPRC by艂a nast臋puj膮ca:

 • Zrzeszenie zmieni艂o siedzib臋 Biura G艂贸wnego 鈥 obecnie siedziba znajduje si臋 we Wroc艂awiu, w zwi膮zku z tym zostaje zlikwidowane biuro przy ul. Cio艂ka w Warszawie,
 • Przewodnicz膮cy OZZZPRC, kol. Krzysztof Kisielewski pokr贸tce przedstawi艂 sytuacji tworzenia nowego Ponadzak艂adowego Uk艂adu Zbiorowego Pracy dla Pracownik贸w Przemys艂u Energetycznego, Cz艂onek Zespo艂u Tr贸jstronnego ds. Bran偶y Energetycznej, kol. Jan Ci臋偶ki stwierdzi艂, 偶e preambu艂a przysz艂ego Ponadzak艂adowego Uk艂adu Zbiorowego Pracy dla Pracownik贸w Przemys艂u Energetycznego powinna zawiera膰 tre艣膰, kt贸ra b臋dzie stanowi艂a o tym, 偶e je偶eli firma energetyczna b臋dzie dzia艂a艂a na terenie Polski to musia艂aby przestrzega膰 postanowie艅 PUZP,
 • Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C, kol. Jan Ci臋偶ki poinformowa艂 o swoim przej艣ciu na 艣wiadczenie emerytalne w II po艂owie lipca 2018 roku oraz Sekretarza Sekcji, kol Hieronima Owczarka a tak偶e, kol. Witolda 艢liwy 鈥 Skarbnika Sekcji,
 • kol. Jan Ci臋偶ki - odczyta艂 i z艂o偶y艂 na r臋ce Przewodnicz膮cego OZZZPRC opracowanie w艂asne pod tytu艂em ,,Imperatyw uzgodniony pomi臋dzy (nazwy Stron) konieczny we wszelkich negocjacjach prowadzonych przez reprezentant贸w Porozumienia鈥,
 • organizacje zwi膮zkowe, kt贸re znajduj膮 si臋 poza strukturami Sekcji Bran偶owych w OZZZPRC,
 • nowy Regulamin Sekcji Bran偶owych 鈥 dyskusja na temat zapisu dotycz膮cego wyboru w艂adz Sekcji,
 • Zesp贸艂 OZZZPRC ds. stanowisk do emerytur pomostowych - wed艂ug informacji Przewodnicz膮cego OZZZPRC obecny etap prac Zespo艂u jest taki, 偶e kol. Waldemar Lutkowski zbiera informacje od cz艂onk贸w Zrzeszenia dotycz膮ce wymienionego zagadnienia, nast臋pnie zostanie zorganizowane spotkanie Zespo艂u,
 • luki pokoleniowej w zak艂adach pracy, w energetyce jest ta sytuacja szczeg贸lnie odczuwalna ze wzgl臋du na d艂ugi okres szkolenia operator贸w i maszynist贸w blok贸w energetycznych,
 • p艂atno艣膰 sk艂adek cz艂onkowskich do OZZZPRC 鈥 zaleg艂o艣ci Cz艂onk贸w Zrzeszenia,
 • Przewodnicz膮cy Sekcji Koksowniczo-Chemicznej OZZZPRC, kol. Dariusz Salomon 鈥 zosta艂 wpisany do krajowej listy mediator贸w.

Od lewej strony: Piotr W膮偶 鈥 wyk艂adowca, Wojciech Janowicz 鈥 ZZPRC z Zielonej G贸ry, Ryszard Zadro偶ny 鈥 ZZPRC z Zielonej G贸ry.

W II panelu tematycznym konferencji Rady Sekcji EC i C odby艂o si臋 szkolenie z zakresu prawa pracy i BHP, kt贸re prowadzi艂 ekspert Pa艅stwowej Inspekcji Pracy, Pan Piotr W膮偶 - doktor nauk prawnych. Program szkolenia zatytu艂owany 鈥濳ONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY ORAZ DELEGOWANIE PRACOWNIK脫W DO PRACY ZA GRANIC臉 - studia przypadk贸w鈥 sk艂ada艂 si臋 z dw贸ch cz臋艣ci i dotyczy艂, mi臋dzy innymi, nast臋puj膮cej tematyki:

I CZ臉艢膯

 • Czy pracodawca mo偶e odsun膮膰 od pracy pracownika z objawami grypy i wyda膰 mu polecenie udania si臋 do lekarza?
 • Czy mo偶na wypowiedzie膰 umow臋 o prac臋 pracownikowi, kt贸ry w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • Czy pracodawca mo偶e wprowadzi膰 obowi膮zkowe szczepienia przeciwko grypie?
 • Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 • Na jakich zasadach mo偶liwe jest zwolnienie z obowi膮zku odbycia wst臋pnych bada艅 profilaktycznych?
 • Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 • Na jakich zasadach mo偶liwe jest zwolnienie z obowi膮zku odbycia wst臋pnych bada艅 profilaktycznych?
 • Czy pracodawca ma obowi膮zek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe je偶eli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecno艣ci w pracy spowodowanego chorob膮 up艂ywa termin wa偶no艣ci bada艅 okresowych?
 • Czy pracodawca jest zobligowany skierowa膰 na kontrolne badania lekarskie pracownic臋, kt贸ra przed porodem przebywa艂a na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a nast臋pnie po porodzie przez rok korzysta艂a z urlopu macierzy艅skiego i rodzicielskiego?
 • Czy pracodawca mo偶e odm贸wi膰 zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie bada艅 profilaktycznych wydanego przez jednostk臋 medycyny pracy inn膮 ni偶 ta, z kt贸r膮 podpisa艂 umow臋 w ramach s艂u偶by medycyny pracy?
 • Czy pracodawca jest zobowi膮zany skierowa膰 na badania lekarskie osob臋 skierowan膮 do niego w celu 艣wiadczenia nieodp艂atnej, kontrolowanej pracy na cele spo艂eczne w ramach kary ograniczenia wolno艣ci?
 • Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwwskaza艅 lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodze艅?
 • Czy kontrolne badania lekarskie mog膮 by膰 przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
 • Czy pracodawca mo偶e skierowa膰 pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodz膮 ku temu przes艂anki?
 • Czy pracodawca mo偶e wymaga膰 przed艂o偶enia przez-pracownika wynik贸w bada艅 laboratoryjnych czy psychologicznych?
 • Czy wst臋pne szkolenie bhp mo偶na przeprowadzi膰 przed zawarciem umowy o prac臋?
 • Kto mo偶e prowadzi膰 szkolenie bhp?
 • Czy pracodawca mo偶e zakaza膰 spo偶ywania posi艂k贸w na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzy艂 sto艂贸wki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 • Czy podczas 15-minutowej przerwy 艣niadaniowej pracownik mo偶e opu艣ci膰 zak艂ad pracy w celu udania si臋 do punktu gastronomicznego w celu zakupu posi艂ku?
 • Czy pracodawca mo偶e wprowadzi膰 limit tzw. przerw fizjologicznych?
 • Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy 鈥瀍kranowej鈥 pracownik ma obowi膮zek 艣wiadczy膰 prac臋?
 • Czy pracownik ma obowi膮zek zwrotu dofinansowania zakupu okular贸w korekcyjnych, je偶eli w nied艂ugim czasie po jego otrzymaniu zwalnia si臋 z pracy?

II CZ臉艢膯

 • Delegowanie pracownik贸w do innego pa艅stwa na tle dyrektywy 96/71/WE Prawo w艂a艣ciwe dla umowy o prac臋.
 • Delegowanie pracownik贸w do pa艅stw trzecich (pa艅stwa nienale偶膮ce do UE).
 • Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE.
 • Polska ustawa ustawy o delegowaniu pracownik贸w w ramach 艣wiadczenia us艂ug 鈥 praktyka stosowania.
 • Zabezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w delegowanych na tle rozporz膮dzenia PEiR (WE) Nr 883/2004.
 • Kontrola dotycz膮ca pracownik贸w delegowanych.

Na zako艅czenie konferencji Rady Sekcji EC i C kol. Jan Ci臋偶ki, Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C podkre艣li艂 potrzeb臋 szkole艅 przedstawicieli organizacji zwi膮zkowych skupionych w Sekcji EC i C, kt贸re b臋d膮 obejmowa艂y zagadnienia z zakresu prawa pracy i BHP.

Sporz膮dzi艂:
Hieronim Owczarek
Sekretarz Sekcji EC i C OZZZ PRC

2018

Pismo Przewodnicz膮cego OZZZ PRC - Zespol Trojstronny Zapytanie Zmiana Ustawy

Pismo Przewodnicz膮cego OZZZ PRC do FZZ pismo Kodeks Pracy

Pismo ZZZE do Ministra Energii oraz ZTdsBE w sprawie um贸w spo艂ecznych

Odpowied藕 Ministerstwo Energii 16.01.2018

MTS OZZZPRC kwalifikacje nowelizacja PE 2018_02_01

2017

呕yczenia 艣wi膮teczne Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C

Sprawozdanie z Rady Sekcji EC i C w dniach 06-09.12.2016 r w Kobylnicy

Informacja Zarz膮du OZZZPRC

呕yczenia 艢wi膮teczne 2017 Sekcji EC i C

2016

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Sekcji w dniach 15-17.06.2016

Tr贸jstronny Zesp贸艂 ds Bran偶y Energetycznej