Witamy na stronie Sekcji Elektrociep艂owni i Ciep艂owni Og贸lnokrajowego Zrzeszenia Zwi膮zk贸w Zawodowych Pracownik贸w Ruchu Ci膮g艂ego

Jest to sekcja dzia艂aj膮ca w ramach OZZZPRC. Obecnie skupia 22 organizacje zwi膮zkowe z terenu ca艂ego kraju. Biuro Sekcji znajduje si臋 w Veolia Energia Pozna艅 ZEC S.A. 61-016 Pozna艅 ul. Energetyczna 3. Przewodnicz膮cym Sekcji EC i C OZZZPRC jest Jan Ci臋偶ki.

 

Konferencja Rady Sekcji Elektrociep艂owni i Ciep艂owni Og贸lnokrajowego Zrzeszenia Zwi膮zk贸w Zawodowych Pracownik贸w Ruchu Ci膮g艂ego w dniach 06-09.12.2016 r. w Kobylnicy k/Poznania.

W dniach 6 梅 9 grudnia 2016 roku w Kobylnicy k/Poznania odby艂a si臋 konferencja Rady Sekcji Elektrociep艂owni i Ciep艂owni OZZZ PRC.

Konferencja przedstawicieli Sekcji EC i C by艂a podzielona na II panele tematyczne.

W I panelu tematycznym przedstawiciele Rady Sekcji EC i C spotkali si臋 z Panem Krzysztofem Kisielewskim 鈥 Przewodnicz膮cym OZZZPRC i Panem Alexandre Farion 鈥 Prezesem Zarz膮du Veolia Energia Pozna艅 Zesp贸艂 Elektrociep艂owni S.A. oraz Panem Markiem Kosmowskim 鈥 Cz艂onkiem Zarz膮du Veolia Energia Pozna艅 Zesp贸艂 Elektrociep艂owni S.A.

Od prawej: Pawe艂 Swoboda 鈥 Z-ca Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C OZZZPRC, Krzysztof Kisielewski - Przewodnicz膮cy OZZZPRC, Alexandre Farion 鈥 Prezes Zarz膮du Veolia Energia Pozna艅 ZEC S.A., Marek Kosmowski 鈥 Cz艂onek Zarz膮du Veolia Energia Pozna艅 ZEC S.A., Jan Ci臋偶ki 鈥 Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C OZZZPRC.

II panel tematyczny dotyczy艂 szkolenia przedstawicieli Sekcji EC i C OZZZPRC prowadzonego przez wyk艂adowc臋 Pani膮 Ann臋 Topolsk膮, S臋dzi臋 S膮du Pracy w D膮browie G贸rniczej, w zakresie tematyki dotycz膮cej rewolucyjnych zmian prawa pracy w 2016 roku 鈥 praktyka stosowania przepis贸w oraz najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych - kontrowersje i nowe interpretacje.

Cz艂onkowie Sekcji EC i C w trakcie szkolenia z zakresu prawa pracy

W trakcie konferencji Rady Sekcji EC i C OZZZPRC odby艂a si臋 uroczysto艣膰 zwi膮zana z podzi臋kowaniem za prac臋 i na rzecz Sekcji EC i C OZZZPRC obecnym na konferencji przedstawicielom Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej minionej kadencji w latach 2012-2016.w osobach:

1. Katarzyna Leszczy艅ska 鈥 pe艂ni艂a funkcj臋 Z-cy Przewodnicz膮cego.

2. Zbigniew Tomasik 鈥 pe艂ni艂 funkcj臋 Z-cy Przewodnicz膮cego.

3. Andrzej Janowski 鈥 pe艂ni艂 funkcj臋 Z-cy Przewodnicz膮cego.

4. Teresa Wi艣niewska 鈥 pe艂ni艂a funkcj臋 Cz艂onka Komisji Rewizyjnej.

Cz艂onkowie Sekcji EC i C podzi臋kowali te偶 nieobecnym na konferencji przedstawicielom Zarz膮du Sekcji minionej kadencji w latach 2012-2016.w osobach:

1.Tomasz Prusakowski 鈥 pe艂ni艂 funkcj臋 Z-cy Przewodnicz膮cego.

2. Jacek Walewski 鈥 pe艂ni艂 funkcj臋 Z-cy Przewodnicz膮cego.

Wr臋czenie podzi臋kowania Kole偶ance Katarzynie Leszczy艅skiej przez Jana Ci臋偶kiego - Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C OZZZPRC

Wr臋czenie podzi臋kowania Kole偶ance Teresie Wi艣niewskiej przez Jana Ci臋偶kiego 鈥 Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C OZZZPRC

Wr臋czenie podzi臋kowania Koledze Andrzejowi Janowskiemu przez Jana Ci臋偶kiego 鈥 Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C OZZZPRC

Wr臋czenie podzi臋kowania Koledze Zbigniewowi Tomasikowi przez Jana Ci臋偶kiego 鈥 Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C OZZZPRC

Na konferencji Rady Sekcji EC i C zosta艂a om贸wiona i dyskutowana, m. innymi, nast臋puj膮ca tematyka:

 • kol. Bogdan Walkowiak - Cz艂onek Prezydium OZZZPRC przedstawi艂 funkcjonowanie i dzia艂alno艣膰 Og贸lnokrajowego Zrzeszenia Zwi膮zk贸w Zawodowych Pracownik贸w Ruchu Ci膮g艂ego,
 • kol Krzysztof Kisielewski - Przewodnicz膮cy OZZZPRC 鈥 zaprezentowa艂 obecn膮 problematyk臋 i przysz艂o艣膰 OZZZPRC oraz Forum Zwi膮zk贸w Zawodowych,
 • konieczno艣ci zmian w funkcjonowaniu OZZZPRC i Forum Zwi膮zk贸w Zawodowych,
 • kol. Jan Ci臋偶ki - Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C wyrazi艂 pogl膮d, 偶e istnieje pilna potrzeba zmiany interpretacji Statutu OZZZPRC tak, aby nie istnia艂o domniemanie potrzeby nadania osobowo艣ci prawnej Sekcjom,
 • przedstawiciele Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej Sekcji EC i C OZZZPRC przedstawili informacje z dzia艂alno艣ci w艂adz Sekcji w 2016 roku,
 • Zwi膮zek Zawodowy Pracownik贸w Ruchu Ci膮g艂ego Veolia Energia 艁贸d藕 S.A. podj膮艂 uchwa艂臋, 偶e z dniem 31.12.2016 r. wyst臋puje ze struktur Sekcji EC i C, jednocze艣nie organizacja ta pozostaje w strukturach OZZZPRC,
 • sytuacja poszczeg贸lnych organizacji oraz zak艂ad贸w pracy w ramach swoich sp贸艂ek.

W kolejnej cz臋艣ci konferencji Rady Sekcji EC i C uczestniczyli zaproszeni go艣cie w osobach: Pan Alexandre Farion 鈥 Prezes Zarz膮du Veolia Energia Pozna艅 Zesp贸艂 Elektrociep艂owni S.A. oraz Pan Marek Kosmowski 鈥 Cz艂onek Zarz膮du Veolia Energia Pozna艅 Zesp贸艂 Elektrociep艂owni S.A.

Pan Alexandre Farion i Pan Marek Kosmowski przedstawili pokaz multimedialny i pokr贸tce om贸wili dzia艂alno艣膰 Grupy Veolia w Polsce:

Veolia obecna jest na 5 kontynentach, zatrudnia 173 959 pracownik贸w na ca艂ym 艣wiecie.

Polsce jest obecna od 1997 roku. Prowadzi 3 sektory dzia艂alno艣ci: Energia, Woda, Odpady. Swoj膮 dzia艂alno艣膰 prowadzi poprzez sp贸艂ki zale偶ne, w tym: Veoli臋 Energi臋 Polska (sp贸艂k臋 holdingow膮), 7 g艂贸wnych sp贸艂ek operacyjnych 鈥 Veoli臋 Energi臋 Warszawa, Veoli臋 Energi臋 艁贸d藕, Veoli臋 Energi臋 Pozna艅, Veoli臋 Energi臋 Pozna艅 ZEC, Veoli臋 Term, Veoli臋 Industry Polska, Przedsi臋biorstwo Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w Tarnowskich G贸rach oraz ich sp贸艂ki zale偶ne.

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czo艂owych dostawc贸w us艂ug w zakresie zarz膮dzania energi膮, gospodarki wodno-艣ciekowej i odpadowej. Sp贸艂ki grupy Veolia w Polsce przyk艂adaj膮 wielk膮 wag臋 do bezpiecze艅stwa 艣rodowiskowego. Wynikiem tego jest zobowi膮zanie do:

 • wdra偶ania nowoczesnych rozwi膮za艅 ograniczaj膮cych emisje,
 • zmniejszania zu偶ycia surowc贸w i energii,
 • produkcji energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych oraz w procesie kogeneracji.

Na zako艅czenie swojego wyst膮pienia przedstawiciele Zarz膮du Veolia Energia Pozna艅 Zesp贸艂 Elektrociep艂owni S.A. zaprezentowali prowadzone obecnie prace w Poznaniu w zakresie rozm贸w nad ewentualnymi zmianami postanowie艅 Zak艂adowego Uk艂adu Zbiorowego Pracy oraz wprowadzonego w sp贸艂ce Programu Polece艅 Pracowniczych, kt贸ry polega na poleceniu przez Pracownika kandydata do pracy w Veolia Energia Pozna艅 Zesp贸艂 Elektrociep艂owni S.A.

W II panelu tematycznym konferencji Rady Sekcji EC i C odby艂o si臋 szkolenie z zakresu prawa pracy prowadzone przez wyk艂adowc臋 Pani膮 Ann臋 Topolsk膮, S臋dzi臋 S膮du Pracy w D膮browie G贸rniczej, w zakresie tematyki dotycz膮cej rewolucyjnych zmian prawa pracy w 2016 roku 鈥 praktyka stosowania przepis贸w oraz najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych - kontrowersje i nowe interpretacje.

Program szkolenia obejmowa艂, m. innymi, takie zagadnienia jak:

 • stosowanie w praktyce zmian w prawie pracy z zakres贸w um贸w terminowych,
 • okresy wypowiedze艅 po nowemu,
 • obowi膮zki pracodawcy wobec Okr臋gowego inspektora Pracy i skutki zaniechania obowi膮zk贸w,
 • zawieranie um贸w cywilnoprawnych 鈥 konsekwencje dla pracodawcy,
 • ochrona przedemerytalna a umowa na czas okre艣lony,
 • badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy. Utrata zdolno艣ci do pracy. Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy w okresie wypowiedzenia.
 • brak w艂a艣ciwych wynik贸w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o prac臋 w bie偶膮cym orzecznictwie S膮du Najwy偶szego,
 • miejsce 艣wiadczenia pracy w orzecznictwie S膮du Najwy偶szego. Zmiana miejsca 艣wiadczenia pracy. Delegacja czy art. 42 Kodeksu Pracy?
 • z艂o偶enia o艣wiadczenia o rozwi膮zaniu umowy drog膮 elektroniczn膮,
 • powierzenie pracownikowi dodatkowych obowi膮zk贸w a wysoko艣膰 wynagrodzenia za prac臋 w orzecznictwie S膮du Najwy偶szego,
 • kiedy wypowiedzenie zmieniaj膮ce? Porozumienie czy wypowiedzenie zmieniaj膮ce? Zmiana warunk贸w zatrudnienia pracownika. Polecenie wykonania innej pracy.
 • kontrola poczty s艂u偶bowej pracownika w orzecznictwie S膮du Najwy偶szego.

Na zako艅czenie konferencji Rady Sekcji EC i C kol. Jan Ci臋偶ki, Przewodnicz膮cy Sekcji EC i C podkre艣li艂 potrzeb臋 szkole艅 przedstawicieli organizacji zwi膮zkowych skupionych w Sekcji EC i C, kt贸re b臋d膮 obejmowa艂y zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz nabycia umiej臋tno艣ci co do trybu i sposobu prowadzenia negocjacji w r贸偶nych zakresach tematycznych.

Sporz膮dzi艂:

Hieronim Owczarek

Sekretarz Sekcji EC i C OZZZ PRC


2017

呕yczenia 艣wi膮teczne Przewodnicz膮cego Sekcji EC i C

2016

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Sekcji w dniach 15-17.06.2016

Tr贸jstronny Zesp贸艂 ds Bran偶y Energetycznej